tirsdag 14. mai 2013

Stillhet


Stillhet 1 - Redigert

Fra mitt synspunkt er stillhet fraværet av aktivitet og gir meg et inntrykk av et forlatt sted, forkastet sted og et  sted der menneskelige tegn er lite å finne av.Stillhet 2


Stillhet 3 - Redigert

Reklame


Budskapet er å være forsiktig i trafikken. Målgruppen er alle førere. Viktigst av virkemidlene er stemningen, der jeg har valgt de fargene for å skape et inntrykk om "fortid" og "minner". "Man kan se tilbake på det som er tapt, men tapt er tapt, det finnes ikke lenger" var det jeg ville uttrykke med det. Ordene "Barn leker" står i kontrast til bildet og er ganske sarkastiske. Igjen er det å fremheve budskapet med at det ikke er noe barn der, tapt er tapt, unngå å gjør noe som ikke kan rettes. Og til sist er det "statens vegvesen" sitt logo, som jeg unnskylder meg for å bruke, men det er for å fremheve og klargjøre budskapet.

Morten Krogvold


Født i 1950 i Oslo, Morten Krogvold er kjent som portrettfotograf, men det er ikke det eneste sjanger han holder seg til. Han har mottatt neon priser som Fotografi prisen, Oslo bys Kulturpris og Bilina bys Kulturpris i utlandet. Han tar bilder med tanke på det indre i oss, det underlige og det ytre som er vår erfaring og opplevelser. Bildene han tar er ofte i svart-hvitt.

 

"So I am on a journey of discovery trough an inner landscape created by the impulses and impressions from the outside world and my childhood."http://www.krogvold.com/

Iscenesetting
Jeg valgte det bildet fordi det bestod av komponenter jeg hadde tilgang til, og det er mer enn en type frukt.


Det var ikke enkelt å sette de opp eller få riktig vinkel, selv om det er stilleben. Er ganske fornøyd med komposisjonen, men ellers er det bare bakgrunnen som jeg ikke kunne helt få i riktig farge.

Alfabetet


En samling av alfabetet, bare F er kontrast redigert, ellers er alle klippet og tilpasset hverandres størrelser.

Koldnål

Utifra perspektivbildene skulle vi lage koldnåltrykk, en form for dyptrykk. Man graver ut strekene man vil ha med koldnåler på en plate, i dette tilfellet plexiplate. Deretter gnir man trykksverte inn i de dype linjene. Så fjerner man sverten på utsiden av linjene med ( i dette tilfellet) matpapir og trykker trykket på gjennomvått fuktig papir.


Utgangsbildet - jeg valgte det bildet pga. den klare perspektiven og utfyllende innhold.


Forsøk 1


Ferdig produkt

Linotrykk Portrett


Utgangsfoto - det er et bilde jeg tok av min egen refleksjon på plexiglass med svart bakgrunn.


Redigert bilde - her uthevet jeg innholdet ved å øke kontrasten og gjøre den om til svart-hvit. Komposisjonen er ganske enkel; det ble en tredelt bakgrunn og høyre del er i det gyldne snitt.


Prøvetrykk 1 - som var et mislykket forsøk, men så ble midten omgjort til negativt.


Prøvetrykk 2 - bedre enn nr. 1, men allikevel ble det en feil med øynene.


Ferdig produkt - det her er det endelige trykket, men jeg har fikset på øynene her. Det ble som jeg noenlunde ville, og vet ikke om jeg kunne ha gjort bedre.